Przejdź do treści

Prawo lokalne

Lp Tytuł dokumentu Data dodania Typ
1 Informacja o przygotowaniach do organizacji roku szkolnego 2024-2025 w Szkole Podstawowej im./ Polskich Olimpijczyków w Dobrej (PDF, 253.40Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-14 informacja
2 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2024-2030 (PDF, 11.98Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-13 projekt uchwały
3 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa (PDF, 132.43Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-13 projekt uchwały
4 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2023 (PDF, 32.27Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-13 projekt uchwały
5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok (PDF, 19.68Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-13 projekt uchwały
6 Raport o stanie Gminy Dobra za rok 2023 (PDF, 10.89Mb)
III sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-13 informacja
7 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania (PDF, 20.50Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-13 projekt uchwały
8 SKM_C25824061311410 (PDF, 20.50Kb)
III sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-13 projekt uchwały
9 Uchwała Nr II/21/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (PDF, 100.36Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
10 Uchwała Nr II/20/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 - 2030 (PDF, 724.38Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
11 Uchwała Nr II/19/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok (PDF, 184.65Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
12 Uchwała Nr II/18/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. (PDF, 42.52Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
13 Uchwała Nr II/17/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (PDF, 44.23Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
14 Uchwała Nr II/16/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (PDF, 33.33Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
15 Uchwała Nr II/15/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 maja 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji (PDF, 289.17Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
16 Uchwała Nr II/14/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (PDF, 51.30Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
17 Uchwała Nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22 maja 2024 r, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (PDF, 56.82Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
18 Uchwała Nr I/12/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 05 maja 2024 r. w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dobra (PDF, 48.36Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
19 Uchwała Nr I/11/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 37.11Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
20 Uchwała Nr I/10/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (PDF, 36.80Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
21 Uchwała Nr I/9/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu (PDF, 39.13Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
22 Uchwała Nr I/8/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru członków Komisji, Oświaty, Kultury i Sportu (PDF, 39.67Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
23 Uchwała Nr I/7/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (PDF, 39.73Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
24 Uchwała Nr I/6/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa (PDF, 40.64Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
25 Uchwała Nr I/5/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (PDF, 37.37Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
26 Uchwała Nr I/4/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej (PDF, 36.98Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
27 Uchwała Nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Dobrej w sprawie ustalenia ilości członków stałych Komisji Rady Miejskiej w Dobrej (PDF, 44.23Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
28 Uchwała Nr I/2/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej (PDF, 31.40Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
29 Uchwała Nr I/1/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej (PDF, 30.19Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-06-04 uchwała
30 Uchwała Nr I12024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej (PDF, 29.05Kb)
I sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-16 uchwała
31 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (PDF, 117.92Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-16 projekt uchwały
32 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 - 2030 (PDF, 820.95Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 projekt uchwały
33 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok (PDF, 237.78Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 projekt uchwały
34 w sprawie udzielenia Województwu Zachodnipomorskiemu pomocy finasowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa DW nr 144 odc. Dobra-Dobropole (PDF, 105.13Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 projekt uchwały
35 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (PDF, 109.24Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 projekt uchwały
36 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (PDF, 110.66Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 projekt uchwały
37 zmianiająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentó potwierdzających dane zawarte w tej deklaracji (PDF, 300.56Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 projekt uchwały
38 w sprawie zwolnienia w częściu z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompoztowniku (PDF, 70.11Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 projekt uchwały
39 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia staki takiej opłaty (PDF, 125.24Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 projekt uchwały
40 Informacja o zrealizowanych w 2023 roku i planowanych w br. projektach z wykorzystaniem środków zewnętrznych (PDF, 645.45Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 informacja
41 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gmin Dobra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2023 (PDF, 157.39Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 sprawozdanie
42 Informacja w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie gminy Dobra (PDF, 483.71Kb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 informacja
43 Informacja dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, stanu zagrożeń przestępczością oraz skuteczności działań posterunku Policji w Dobrej (PDF, 1.32Mb)
II sesja Rady Miejskiej w Dobrej
2024-05-15 informacja