Przejdź do treści

Komisje

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa stała 2024-05-07
2 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-07
3 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07
4 Komisja Społeczna, Oświaty, Kultury i Sportu stała 2024-05-07