Przejdź do treści

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

  • Rodzaj: komisja stała
  • Data powołania: 07-05-2024
  • Uchwała powołująca: Nr I/10/2024 oraz I/11/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 07 maja 2024 r.
  • Zakres działania:

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Przynaleźność
1 Dariusz Piotrowski przewodniczący KWW KRZYSZTOF WRZESIEŃ
2 Monika Babirecka członek KWW POWIAT DLA GMIN 2024
3 Urszula Marut członek KWW KRZYSZTOF WRZESIEŃ