Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/10/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 listopada 2018 r.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Wiesław Graczykowski członek
Urszula Marut 0przewodniczący
Dariusz Piotrowski członek