Przejdź do treści

Urszula Marut

Zdjęcie: Urszula Marut
Zdjęcie: Urszula Marut

Radna

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
14, zdobyte głosy: 93
Przynależność
KWW KRZYSZTOF WRZESIEŃ
Dyżury

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:12:07 w sprawie zmiany porządku obrad I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:22:27 w sprawie ustalenia ilości członków stałych komisji Rady Miejskiej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:29:00 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:31:02 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:40:19 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:42:33 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:53:14 w sprawie wyboru członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:55:34 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:01:37 w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:03:26 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:07:27 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 11:49:15 test I sesja Rady Miejskiej w Dobrej wstrzymujący się
2024-05-07 13:26:17 w sprawie kandydatury Radnej Barbara Bieniek-Hatalska do Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:27:02 w sprawie kandydatury Radnej Monika Gałka do Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:27:41 w sprawie kandydatury Radnej Anna Wojciechowska do Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:34:04 w sprawie kandydatury Radnego Przemysław Gromadzki do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:35:07 w sprawie kandydatury Radnego Roman Karaźniewicz do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:35:53 w sprawie kandydatury Radnej Ewa Kuczyńska do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:48:36 w sprawie kandydatury Radnego Sebastian Czapiewski do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:50:27 w sprawie kandydatury Radnego Janusz Górski do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:49:38 w sprawie kandydatury Radnego Wiesław Graczykowski do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:58:37 w sprawie kandydatury Radnej Urszula Marut do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:00:08 w sprawie kandydatury Radnego Dariusz Piotrowski do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 12:39:41 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:37:42 w sprawie kandydatury Radnej Monika Babirecka do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej przeciw
2024-05-07 13:51:22 w sprawie kandydatury Radnej Irena Nieć do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:59:23 w sprawie kandydatury Radnej Monika Babirecka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:02:10 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:06:09 w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:07:59 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz wykazu dokumentów potwierdzających dane w tej deklaracji II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:10:33 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:13:07 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:15:10 w sprawie udzielenia Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa DW nr 144 odc. Dobra - Dobropole" II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:18:52 w sprawie zmian budżetu Gminy Dobra na 2024 rok II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:20:31 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2024 - 2030 II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-22 16:22:38 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego II sesja Rady Miejskiej w Dobrej za