Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dobra

Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych.

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
36 - rozwiń Zainstalowanie autonomicznej lampy solarnej przy drodze gminnej interpelacja Monika Gałka 2024-02-23 2024-03-05
35 - rozwiń Wycinka lub obniżenie koron drzew na działce 247, przegląd zadrzewień na cmentarzu w Wojtaszycach, budynek nr 17 w Wojtaszych zagraża niebezpieczeństu - interwencja, wystąpić do Zarządu Dróg Wojewódzkich o kontrolę stanu obielktu mostu w Wojtaszycach na drodze wojewódzkiej 146 interpelacja Urszula Marut 2023-09-29 2023-10-13
34 - rozwiń Postawienie dodatkowego oświetlenia we wsi Grzęzno interpelacja Dariusz Piotrowski 2023-09-29 2023-10-13
33 - rozwiń Poszerzenie drogi gminnej odcinek (świetlica - bloki) interpelacja Dariusz Piotrowski 2023-09-29 2023-10-02
32 - rozwiń Dotyczy problemu zalewania wodami odpadowymi posesji przy ul. 3-go Maja o numerach 13 i 14 w Dobrej oraz poprawy bezpieczeństwa drogowego na ulicy 3-go Maja w Dobrej interpelacja Józef Kirejczyk 2023-08-21 2023-08-28
31 - rozwiń Problem zagrożenia jaki stwarzają drzewa akacji rosnące przy ulicy 3-go Maja interpelacja Józef Kirejczyk 2023-08-17 2023-08-28
30 - rozwiń Poprawa stanu drogi leśnej na działce nr 258 w obrębie Grzęzno interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-04-17 2023-05-08
29 - rozwiń Przejście od ruin zamku do ul. Strażackiej oraz braku przejścia dla pieszych na ul. Mieszczańskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Kościuszki interpelacja Janusz Górski 2023-02-13 2023-02-15
28 - rozwiń Zanieczyszczenie środowiska gruzem budowlanym, zalegającym w znacznej ilości na działce gminnej nr 108/1 w Dobrej interpelacja interpelacja zbiorowa 2023-02-06 2023-02-08
27 - rozwiń Zabezpieczenie betonowego płotu na działce nr 396/3 przy ul. Armii Krajowej interpelacja Edward Stanisławczyk 2023-01-30 2023-02-01
26 - rozwiń Postawienie ławeczki w okolicy ronda (skrzyżowanie ul. Gen. Bema z ul. Piłsudskiego) interpelacja Monika Gałka 2022-07-19 2022-08-16
25 - rozwiń Brak komunikacji autobusowej relacji Nowogard-Błądkowo-Dobra interpelacja Joanna Synowiec 2022-04-05 2022-04-14
24 - rozwiń Posadowienie autonomicznej lampy solarnej na działce 307/10 (droga) w bezpośrednim sąsiedztwie posesji 7 i 8 w Krzemiennej interpelacja Roman Karaźniewicz 2022-02-21 2022-02-22
23 - rozwiń Poprawa funkcjonalności sali konferencyjnej przy hali sportowej w Dobrej interpelacja Józef Kirejczyk 2022-01-31 2022-02-11
22 - rozwiń Umożlwienia pozostawiania przez uczniów części przyborów szkolnych w szafkach w budynku szkolnym przy ulicy Strażackiej interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-12-08 2021-12-20
21 - rozwiń Naprawienie ogrodzenia na cmentarzu w miejscowości Krzemienna. Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej położonej na działce nr 121 obręb Krzemienna. Remont drogi powiatowej 392 w miejscowości Anielino oraz budowy przy tej drodze chodnika. interpelacja Roman Karaźniewicz 2021-12-08 2021-12-15
20 - rozwiń Doprowadzenie przyłącza do sieci elektrycznej działki nr 44 obręb Krzemienna interpelacja Roman Karaźniewicz 2021-12-07 2021-12-15
19 - rozwiń Utrudnienie przejścia chodnikiem przy ulicy Sienkiewicza, obok budynku przemysłowego firmy interpelacja Józef Kirejczyk 2021-12-06 2021-12-15
18 - rozwiń Umieszczenie na cmentarzu komunalnym w Dobrej regału do przechowywania zniczy interpelacja Joanna Synowiec 2021-12-03 2021-12-27
17 - rozwiń Usunięcie drzewa w miejscowości Grzęzno interpelacja Dariusz Piotrowski 2021-10-21 2021-11-03
16 - rozwiń Poszerzenie odcinka drogi interpelacja Dariusz Piotrowski 2021-10-18 2021-11-09
15 - rozwiń Przekazanie działek budowlanych interpelacja Janusz Górski 2021-10-11 2021-10-25
14 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa i ochronie przed dewastacją terenu wokół szkoły przy ulicy Mieszczńskiej interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-09-06 2021-09-22
13 - rozwiń Poprawa poprawy bezpieczeństwa na przejściu do szkoły z ulicy Błonej interpelacja interpelacja zbiorowa 2021-09-06 2021-09-22
12 - rozwiń Poszerzenie odcinka drogi gminnej w miejscowści Grzęzno interpelacja Dariusz Piotrowski 2021-05-12 2021-05-20
11 - rozwiń Odśnieżanie drogi powiatowej interpelacja Dariusz Piotrowski 2021-01-28 2021-02-12
10 - rozwiń Naliczanie opłat za odpady biodegradowalne odbierane z budynków wielorodzinnych interpelacja Roman Karaźniewicz 2021-01-20 2021-01-22
9 - rozwiń Postawienie wiaty przystankowej przed kompleksem sportowym Orlik przy ul. Reymonta oraz usunięcie części płotu wraz z żywopłotem interpelacja Sebastian Czapiewski 2020-10-06 2020-10-13
8 - rozwiń Budowa chodnika w miejscowości Wojtaszyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 146 interpelacja Urszula Marut 2020-09-30 2020-10-13
7 - rozwiń Poprawa bezpieczeństwa na rondzie przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego i Generała Bema interpelacja Barbara Bieniek-Hatalska 2020-09-07 2020-09-11
6 - rozwiń Wybudowanie kładki w okolicach plaży miejskiej interpelacja Janusz Górski 2020-06-01 2020-06-09
5 - rozwiń Dziekie wysypisko śmieci zapytanie Józef Kirejczyk 2020-05-25 2020-06-05
4 - rozwiń Pomost, ławki, zagospodarowanie terenu i aktualizacja strony interpelacja Józef Kirejczyk 2020-05-25 2020-06-05
3 - rozwiń Przeanalizowanie możliwości podwyższenia dopłaty do przydomowych oczyszczali ścieków wniosek 2019-10-30 2019-12-17
2 - rozwiń Wykonanie rozbudowy oświetlenia w miejscowości Wojtaszyce interpelacja Urszula Marut 2019-10-30 2019-11-14
1 - rozwiń Postawienie drogowskazu interpelacja 2019-09-03 2019-09-10