Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Naliczanie opłat za odpady biodegradowalne odbierane z budynków wielorodzinnych

Numer: 10, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczącego Rady Miejskiej
data wpływu: 2021-01-20, data przekazania: 2021-01-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Roman Karaźniewicz radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dobrej

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2021-01-22