Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Postawienie drogowskazu

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Przewodniczący Rady Miejskiej
data wpływu: 2019-09-03, data przekazania: 2019-09-09

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Dobrej

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-09-10