Komisja Społeczna, Oświaty, Kultury i Sportu

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Społeczna, Oświaty, Kultury i Sportu

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 listopada 2018 r.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Sebastian Czapiewski 0przewodniczący
Monika Gałka członek
Janusz Górski członek
Joanna Synowiec członek