Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-19 uchwałą nr I/6/2018 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 listopada 2018 r.

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Tomasz Grenda członek
Przemysław Gromadzki członek
Roman Karaźniewicz 0przewodniczący