Przejdź do treści

Roman Karaźniewicz

Zdjęcie: Roman Karaźniewicz
Zdjęcie: Roman Karaźniewicz

Radny

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
15, zdobyte głosy: 66
Przynależność
KWW KRZYSZTOF WRZESIEŃ

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa stała 2024-05-07

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:12:04 w sprawie zmiany porządku obrad I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:22:27 w sprawie ustalenia ilości członków stałych komisji Rady Miejskiej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:28:59 w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:31:02 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:40:18 w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:42:34 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:53:14 w sprawie wyboru członków Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:55:34 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:01:41 w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:03:28 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:07:26 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Dobrej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 11:49:12 test I sesja Rady Miejskiej w Dobrej przeciw
2024-05-07 13:26:17 w sprawie kandydatury Radnej Barbara Bieniek-Hatalska do Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:27:03 w sprawie kandydatury Radnej Monika Gałka do Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:27:42 w sprawie kandydatury Radnej Anna Wojciechowska do Komisji Rewizyjnej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:34:04 w sprawie kandydatury Radnego Przemysław Gromadzki do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:35:07 w sprawie kandydatury Radnego Roman Karaźniewicz do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:35:53 w sprawie kandydatury Radnej Ewa Kuczyńska do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:48:36 w sprawie kandydatury Radnego Sebastian Czapiewski do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:50:27 w sprawie kandydatury Radnego Janusz Górski do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:49:37 w sprawie kandydatury Radnego Wiesław Graczykowski do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:58:40 w sprawie kandydatury Radnej Urszula Marut do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 14:00:08 w sprawie kandydatury Radnego Dariusz Piotrowski do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 12:39:41 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Dobrej I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:37:40 w sprawie kandydatury Radnej Monika Babirecka do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa I sesja Rady Miejskiej w Dobrej przeciw
2024-05-07 13:51:23 w sprawie kandydatury Radnej Irena Nieć do Komisji Społecznej, Oświaty, Kultury i Sportu I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-05-07 13:59:23 w sprawie kandydatury Radnej Monika Babirecka do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji I sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 14:29:20 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej wotum zaufania III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 14:32:21 w spawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 14:38:58 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dobrej absolutorium z tytułu wykonywania budżetu za rok 2023 III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 14:48:22 w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 15:07:03 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2024-2030 III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 14:08:32 w sprawie zmiany porządku obrad III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 15:13:42 w sprawie przyznania dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Klary w Dobrej na sfinansowanie remontu i rewaloryzacji wieży Kościoła p.w. św. Klary w Dobrej - III Etap, udzielonej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za
2024-06-27 15:10:29 w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobra na 2024 rok III sesja Rady Miejskiej w Dobrej za