Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dobra

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
2 10 3
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Wojciechowska za
2 Barbara Bieniek-Hatalska za
3 Monika Gałka nieoddany
4 Wiesław Graczykowski nieoddany
5 Edward Stanisławczyk nieoddany
6 Sebastian Czapiewski nieoddany
7 Marlena Michalska nieoddany
8 Dariusz Piotrowski nieoddany
9 Tomasz Grenda nieoddany
10 Joanna Synowiec nieoddany
11 Przemysław Gromadzki nieoddany
12 Roman Karaźniewicz nieoddany
13 Janusz Górski nieobecny
14 Józef Kirejczyk nieobecny
15 Urszula Marut nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 3
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
12 0 0 0 3