Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Dobra

Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na posiedzeniu "III sesja Rady Miejskiej w Dobrej".

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 4 1 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Wojciechowska za
2 Barbara Bieniek-Hatalska za
3 Monika Gałka za
4 Wiesław Graczykowski za
5 Edward Stanisławczyk wstrzymał się
6 Sebastian Czapiewski wstrzymał się
7 Józef Kirejczyk za
8 Dariusz Piotrowski za
9 Tomasz Grenda wstrzymał się
10 Joanna Synowiec wstrzymał się
11 Przemysław Gromadzki za
12 Urszula Marut za
13 Roman Karaźniewicz przeciw
14 Janusz Górski nieobecny
15 Marlena Michalska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
4 4 5 0 2
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Wojciechowska przeciw
2 Barbara Bieniek-Hatalska wstrzymał się
3 Monika Gałka wstrzymał się
4 Wiesław Graczykowski przeciw
5 Edward Stanisławczyk za
6 Sebastian Czapiewski wstrzymał się
7 Józef Kirejczyk przeciw
8 Dariusz Piotrowski za
9 Tomasz Grenda za
10 Joanna Synowiec przeciw
11 Przemysław Gromadzki za
12 Urszula Marut wstrzymał się
13 Roman Karaźniewicz przeciw
14 Janusz Górski nieobecny
15 Marlena Michalska nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
0 0 0 14 1
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Anna Wojciechowska nieoddany
2 Barbara Bieniek-Hatalska nieoddany
3 Monika Gałka nieoddany
4 Wiesław Graczykowski nieoddany
5 Edward Stanisławczyk nieoddany
6 Sebastian Czapiewski nieoddany
7 Józef Kirejczyk nieoddany
8 Marlena Michalska nieoddany
9 Dariusz Piotrowski nieoddany
10 Tomasz Grenda nieoddany
11 Joanna Synowiec nieoddany
12 Przemysław Gromadzki nieoddany
13 Urszula Marut nieoddany
14 Roman Karaźniewicz nieoddany
15 Janusz Górski nieobecny