Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
9 0 0 0 6